"Kamenná žena" v Príbelciach

(5.stupeň ochrany)

Najvýznamnejšia prírodná dominanta je "Kamenná žena" s  5. stupňom ochrany vyhlásenej v roku 1987 na rozlohe 0,11 ha. Predstavuje príklad geologicky a morfologicky zaujímavého bralného útvaru tzv. skalný hríb, ktorý je andezitového pôvodu.

Územie s pamiatkou leží na južnom okraji Krupinskej planiny vo výške 448 m n. m. Reprezentuje príklad geologicky, krajinársky, morfologicky zaujímavého bralného útvaru tzv. Kamennej ženy, z čoho je odvodený i názov prírodnej pamiatky. Výška útvaru je 410 cm (na strane obrátenej ku svahu 300 cm), šírka andezitového balvana na vrchole je 115 cm a šírka pri päte je 52 cm. Geomorfologicky zaujímavý útvar vznikol selektívnym zvetrávaním andezitových vulkanoklastických útvarov.