Dolná Strehová

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj:GSAA