Dolná Strehová

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 16,5 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj:GSAA