Bociany v Kiarove

2019

Zákonom chránené

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov bocian biely patrí medzi najmenej ohrozené druhy. Spoločenská hodnota sa uvádza vo vyhláške 158/2014 Z.z.. Spoločenská hodnota bociana bieleho "Ciconia ciconia" je 2300,- € a bociana čierneho "Ciconia nigra" je 3 220,- €

                                  Fotka č.1 - " Kašlú na mňa 2 "

                                  Fotka č.2 - " Kašle na mňa 1 "

                                  Fotka č.3  -   " ❤ ❤ ❤ "