Stredné Plachtince

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 6 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA