Rodáci a osobnosti    

Jozef Ilenčík (Astrofyzik)

Narodil sa v roku 1946. Štúdium jadrovej fyziky absolvoval v roku 1968 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V tom istom roku začal pracovať na oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach (pracovisko na Lomnickom Štíte) Časom sa stal vedúcim oddelenia, v ktorom bol umiestnený supermonitor NM-64, slúžiaci na registráciu neutrónovej zložky sekundárneho kozmického žiarenia. Táto vedecká stanica bola zaradená do celosvetovej siete staníc skúmajúcich "hlasy a pulz vesmíru". Vedeckí pracovníci pod vedením J. Ilenčíka zhotovili časť meracej aparatúry supermonitoru, ktorý neskôr pracoval v Antarktíde. Ako jeden z mála našich špecialistov v oblasti kozmického žiarenia na Slovensku prednášal Jozef Ilenčík na viacerých sympóziách a konferenciách (1975 Samarkand, 1977 Jakutsk, 1978 Šoproň, 1978 Bardejov, 1978 Kyjev a Tbilisi...) Pár týždňov pred obhajobou kandidátskej práce tragicky zahynul v lete 1979 v Jerevane). Práce, ktoré Jozef Ilenčík publikoval s inými spoluautormi slovenskými, českými a sovietskymi (L.I.Miroščenko, J.Dubinský, P.Chaloupka, L.Křivský atď.) vyšli v slovenských, českých, sovietskych a amerických odborných časopisoch a zborníkoch (Physica Solariterrestris, Acta Physica slovacca, Izvesti ser,fiziky, Fyzikálny časopis SAV a pod.) Na ilustráciu niekoľko názvov odborných prác J.Ilenčíka: Nestacionárne zmeny v intenzite neutrónovej zložky kozmického žiarenia registrovanej neutrónovým supermonitorom 4-NM-64 na Lomnickom štíte; Niektoré zvláštnosti spektier slnečných protónov na hranici zemskej atmosféry v 20-tom cykle slnečnej aktivity. Spolu to bolo okolo 20 uverejnených materiálov.

(Zdroj: Ján Fekete, Modrý Kameň - Monografia k 700.výročiu založenia mesta)


Ján Fekete

*12. 8. 1945 Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš

Ján Fekete, PaedDr., je slovenský spisovateľ, básnik, prozaik autor literatúry pre deti, literatúry faktu a sci-fi románov, zberateľ, filatelista, publicista, bývalý politik.

" Modrý Kameň mi dal a dáva všetko, čo človek potrebuje k nasýteniu srdca. Je mojou studničkou, je aj mojím vesmírom" (Modrý Kameň: Monografia k 700. výročiu založenia mesta)

E-knihy

Balada o Polárii; Tajný denník pozemšťana

Elektronické publikácie - próza - literatúra faktu - sci-fi

Rosa z hviezd. 4 zvukové kazety; Okolo galaxie za 80 týždňov. 9 zvukových kaziet; Futbalový dekamerón. 9 zvukových kaziet; Román o Ehylte [načítal: Dušan Szabó[. 10 častí; Futbalový dekamerón. [číta: Jozef Lapšanský]. 18 častí.; Safari na podkovovitých [číta: Miroslav Trnavský]. 10 častí Poézia

Modré hrady Novohradu ; Tajný denník pozemšťana

Próza - sci-fi

Hudba pre vesmíranov; Romanca o ehylte; Okolo Galaxie za osemdesiat týždňov; Safari na podkovovitých; Pastier padajúcich hviezd

Literatúra faktu

Futbalový dekameron; Zlatá kniha futbalu v Modrom Kameni

Pre deti a mládež

Pristátie na Bielosienke; Rozprávky z Tartušky; Rosa z hviezd; Tancovanie s drakom; Cestovanie v sedemmíľovom skafandri

Odborná literatúra - regionalistika

Modrý Kameň: Monografia k 700. výročiu založenia mesta; Valent Balaša: život, dielo, súvislosti: Modrokamenská pocta renesančnému básnikovi; Z histórie školstva v okrese Veľký Krtíš

Odborná literatúra - lexikografia

Krátky slovník nárečia slovenského modrokamenského podľa Jána Feketeho: Ľaľa, ľaľuške a ľančočke!: Ako sa rozprávalo v Modrom Kameni; Slovník modrokamenských toponým

Próza - sci-fi - v brailovom písme

Hudba pre vesmíranov